Begro investeert in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van wind- en zonne-energie projecten, op land en op water, in samenwerking met diverse partijen

Begro ziet kansen in Nederland voor de opwekking van duurzame energie middels grootschalige wind en zonne-energieprojecten. In samenwerking met diverse projectpartners zoals investeerders, grondeigenaren en burgercoöperaties, investeert Begro in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van deze projecten. Hiertoe acquireert Begro via hun adviseurs Ventolines grondposities voor zowel zonne- als windenergieprojecten, en worden samenwerkingsverbanden aangegaan voor de financiering van onder andere de ontwikkelings- en bouwfases. Begro biedt maatwerk aan hun klanten en partners en is flexibel in het aangaan van risico-investeringen in de projectontwikkeling.

Waarom kiezen voor Begro?

Betrouwbaar

Begro is een partner gedurende alle projectfases

Flexibiliteit

Wij leveren maatwerk wat betreft risico-investeringen en projecteigendom

Professionaliteit

Met onze adviseur Ventolines leveren wij zeer veel ervaring en professionaliteit op het gebied van ontwikkeling, contractering, financiering, bouw en beheer van zonne-en windenergieprojecten

Betrokkenheid

Als onderdeel van een projectteam zijn wij zeer betrokken bij alle projectfases